tr2
keyboard_arrow_left Tüm Haberleri Görün

Son Haberler

22 Dec, 2022 /
Mustafa Akdoğan
İnşaat Yapmak ya da Yapmamak
13 Dec, 2022 /
Prof. Dr. Ali Hepşen
2023 Yılına Girerken Arz-Talep Durumu
2022 yılının son ayında arz-talep durumunu değerlendiren Prof. Dr. Ali Hepşen'in y...
09 Dec, 2022 /
Bengisu Akbulut
Uyuyan Dev Uyandı: Şimdi Beslenmek İstiyor
B2B’de içerik pazarlamasına dair 2023 içgörüleri konulu yazı Bengisu Akbulut'un ...
22 Nov, 2022 /
Ersun Bayraktaroğlu
Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetişim (ESG), Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Gayrimenkul Dünyası
Ersun Bayraktaroğlu'nun DNA'ya özel kaleme aldığı yazısı yayımlandı.
Bengisu Akbulut
/ 27 Jul, 2022
keyboard_arrow_left Tüm Haberleri Görün

Bir Markanın En Önemli Bileşeni: KAS Sistemi


Bir pazarlama yöneticisi olarak sizinle bugün, önce orta okul yıllarımızdaki fen derslerine hemen ardından lise yıllarımızda gördüğümüz biyoloji derslerimize dönelim istiyorum. “Vücudumuzu Tanıyalım” başlığı altında işlediğimiz sistemlerimiz içerisinde beni en çok etkileyen bölüm daima, kas sistemimiz olmuştur.  Bildiğimiz üzere kas-iskelet sistemi; vücuda şekil verip denge ve hareket imkânı sunarak vücudu desteklemekte, hayati organları korumaktadır. Kas sistemimizin olmazsa olmaz parçası kalp kası da yaşamımızın devamlılığını sağlayan kanımızın tüm vücudumuza yayılmasını sağlamakla görevlidir. Buradan hareketle kaslarımızın yaşamımızın devamlılığı için ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu iddia etmek, sanırım yanlış olmaz ve markaları da insanlara benzetirsek onları var eden en önemli parçanın da kendi kas sistemleri olduğunu söyleyebiliriz, değil mi?

21. Yüzyıl Markalarının KAS Sistemi

Kapsayıcılık
Deloitte tarafından yayımlanan 2022 Küresel Pazarlama Trendleri raporuna göre organizasyonların gerek var olan gerekse yeni edinecekleri müşterileriyle (ki burada müşterilere de paydaş demenin daha doğru olacağı kanısındayım) sürdürülebilir ilişkiler kurmalarının öncelikli yollarından biri, önemi günden güne daha iyi anlaşılan kapsayıcılık ihtiyacının organizasyon tarafından karşılanabilmesinden geçmektedir.  Toplulukların çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gereksinimlerine cevap vermek konusunda yeterli hassasiyeti gösteremeyen markaların uzun vadede başarılı işlere imza atmaları, varlıklarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri de olası görünmemektedir.

Amaç Odaklılık
Yine raporda, markaların büyüyüp gelişmeleri adına bir ivme yakalayabilmelerinin yolunun yalnızca fiyat ve kaliteye odaklanmaları ile mümkün olmayacağı ifade edilmektedir. Markaların biriciklik (özgünlük) içeren ve bağlı oldukları organizasyonun kültüründen izler taşıyarak tüketicinin ruhuna dokunan bir amaç benimsediklerini taahhüt etmeleri, buna ek olarak taahhütlerini bütünleşik pazarlama iletişimleriyle sunabilmeleri gerekmektedir. Aksi durumda markaların hedef kitleleriyle etkileşim kurmaları mümkün olmayacağı gibi karşılıklılık ilkesinden yoksun organizasyonların yaşam boyu değerlerinin sekteye uğrayacağı da şüphe götürmez bir gerçektir.

Sürdürülebilirlik
Gerek insan yaşamının gerekse canlı bir varlık olarak tanımladığımız markaların devamlılığını sağlamak adına bir diğer kavram da sürdürülebilirliktir. Ekonomik, ekolojik ve sosyal anlamda var olan tüm kaynakları; kendilerini yenilemelerine izin verecek şekilde, aşırılığa kaçmadan kullanma ilkesine dayalı sürdürülebilirlik; modern pazarlama anlayışının temelini oluşturan “değer yaratmak” ile de yakından ilişkilidir. Çünkü günümüz tüketicisi etkileşim içerisinde olduğu markaların yaratacağı değerin süreklilik içermesini; doğaya, canlılığa ve ekonomiye fayda sağlayacak güçte olmasını ön koşul olarak sunmaktadır. Günümüzün bilinçli tüketicisi; süslü cümlelerle gözünün boyanmasını değil, kendisini marka tarafından sunulacak sade ve sahici eylemlerin şahidi olarak görmek istemektedir.

“KAS”ı Güçlü Markalar
Markalar için kapsayıcılık, amaç odaklılık ve sürdürülebilirlik ile oluşan KAS sistemi, markalara ve markaların bağlı olduğu organizasyonlara hareket kabiliyeti sunarken yaşamlarının devamlılığını da sağlamaktadır.  O zaman, uzun süreli ve sağlıklı bir yaşam döngüsü elde etmek için KAS’ı güçlü markalardan olabilmemiz dileğiyle… Diyelim mi?

 

İşlem Devam Ediyor, Lütfen Bekleyiniz
Loading...