tr2
keyboard_arrow_left Tüm Haberleri Görün

Son Haberler

22 Dec, 2022 /
Mustafa Akdoğan
İnşaat Yapmak ya da Yapmamak
13 Dec, 2022 /
Prof. Dr. Ali Hepşen
2023 Yılına Girerken Arz-Talep Durumu
2022 yılının son ayında arz-talep durumunu değerlendiren Prof. Dr. Ali Hepşen'in y...
09 Dec, 2022 /
Bengisu Akbulut
Uyuyan Dev Uyandı: Şimdi Beslenmek İstiyor
B2B’de içerik pazarlamasına dair 2023 içgörüleri konulu yazı Bengisu Akbulut'un ...
22 Nov, 2022 /
Ersun Bayraktaroğlu
Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetişim (ESG), Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Gayrimenkul Dünyası
Ersun Bayraktaroğlu'nun DNA'ya özel kaleme aldığı yazısı yayımlandı.
Digital Network Alkaş / Editör
/ 19 Apr, 2022
keyboard_arrow_left Tüm Haberleri Görün

E-PAZARYERİ PLATFORMLARI SEKTÖR İNCELEMESİ NİHAİ RAPORU YAYINLANDI

İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin hızı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok sektörde iş yapma modellerini kökten değiştiren ve gerek tüketicilerin gerekse de teşebbüslerin tercihlerini belirleyen temel norm halini almış bulunmaktadır. Yaşanan dijitalleşmenin odağında yer alan çevrim içi platformlar, toplumda temas ettiği tüm kesimler için bir yandan sayısız fayda yaratırken öte yandan yeni risk ve zorlukları gündeme taşımaktadır. Bu noktada önemle vurgulanmalıdır ki, henüz tamamen dijitalleşmiş bir dünyadan bahsetmek için çok erkendir. Zira dünya, dijitalleşmenin oldukça erken bir evresindedir. Bahse konu dijital platformlar, hayatımıza 15-20 yıllık bir süredir dâhil olmaktadır. 50 yıl, hatta ve hatta 20 yıl sonra dünyanın dijitalleşme anlamında nasıl bir hal alacağını öngörmek mümkün değildir. Bu aşamada dahi dijital platformlar, pazarlara ve tüketicilere ulaşmada ana giriş kapısı halini almakta, platformların koydukları kurallara uymayan işletmeler oyunun dışında kalma korkusuyla yüzleşmektedir. Gelişen bu alanda, yeni iş modelleri ile birlikte yeni rekabet sorunları da ortaya çıkmaktadır.

E-ticaretin bu büyüme seyrinde e-pazaryerleri, önemli bir satış kanalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital alanda yaşanan değişimle birlikte elektronik ticarette yaşanan gelişmelerin doğurduğu yeni iş modellerinden olan epazaryerleri, hızla gelişerek değişime yön veren önemli bir piyasa aktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketiciler ile satıcılara pazar alanı sağlayan ve bu taraflar arasındaki alışverişi kolaylaştıran dijital pazaryerleri, 2018 yılında 14,2 milyar TL olan işlem hacimlerini istikrarlı bir şekilde artırarak 2019 yılında 24 milyar TL’ye, 2020 yılında 55,7 milyar TL’ye, 2021 yılında ise 84,6 milyar TL’ye çıkarmışlardır. Tüm bu veriler ışığında e-pazaryerlerinin işlem hacminin; e-ticaret hacminin %66 büyüme gösterdiği 2020 yılında, %132, eticaret hacminin %75,6 büyüme gösterdiği 2021 yılının ilk altı ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %91,8 büyüme gösterdiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında, e-pazaryeri iş modelinden ve e-pazaryerlerinin uygulamalarından beslenen tüm rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerin anlaşılabilmesi ve bunlara yönelik uygun politikaların belirlenebilmesi amacıyla e-pazaryerlerinin işleyişini anlamak ve bu alanda rekabeti işler kılan ve/veya aksatan unsurları tanımlamak, e-pazaryeri platformlarına yönelik olarak yürütülmüş olan sektör incelemesinin odak noktasında yer almıştır.


Raporun tamamı okumak için buraya tıklayınız. 
İşlem Devam Ediyor, Lütfen Bekleyiniz
Loading...